Δροσίζοντας μονάδες δωματίων κεντρικών υπολογιστών

κλιματιστικά μηχανήματα δωματίων κεντρικών υπολογιστών, μονάδα εναλλασσόμενου ρεύματος αιθουσών κεντρικών υπολογιστών, μονάδες εναλλασσόμενου ρεύματος αιθουσών υπολογιστών.