Βιομηχανική ψύξη περιφράξεων

βιομηχανικό κλιματιστικό μηχάνημα πινάκων ελέγχου, δροσίζοντας μονάδα περιφράξεων, βιομηχανικό κλιματιστικό μηχάνημα περιφράξεων.