Υπαίθριο κλιματιστικό μηχάνημα γραφείου

κλιματιστικό μηχάνημα πινάκων ελέγχου, εξωτερικό ηλεκτρικό γραφείο, μονάδες κλιματισμού γραφείων.