Ηλεκτρικό κλιματιστικό μηχάνημα επιτροπής

η επιτροπή τοποθετεί το κλιματιστικό μηχάνημα, δροσίζοντας μονάδα πινάκων ελέγχου, ηλεκτρικές δροσίζοντας μονάδες επιτροπής.