Κλιματιστικό μηχάνημα τηλεπικοινωνιών

κλιματιστικό μηχάνημα δωματίων υπολογιστών, βιομηχανικό κλιματιστικό μηχάνημα επιτροπής, κλιματιστικό μηχάνημα συνεχούς τάσης.