ptc επανατοποθετήσιμη θρυαλλίδα

επανατοποθετήσιμη θερμική θρυαλλίδα, επανατοποθετήσιμο κύκλωμα θρυαλλίδων, Επανατοποθετήσιμη θρυαλλίδα PPTC.